Zájmena

Druhy zájmen 1 - spoj zájmeno s políčkem, které správně označuje jeho druh

Druhy zájmen 2 - spoj zájmeno s políčkem, které správně označuje jeho druh