Významové poměry

Spojky významových poměrů - splň úkoly a dojdi k vytouženému cíli

Významové poměry mezi VH - dopiš správný významový poměr

Významové poměry mezi VH - výběr z možností

Významové poměry mezi větami hlavními - otevři libovolnou krabici a vyber správný poměr