Větné členy

Podmět a přísudek - podmět vyjádřený a nevyjádřený, přísudek slovesný a jmenný se sponou - přitáhni k sobě správné dvojice, číslo u podmětu znamená, jakým slovním druhem je podmět vyjádřen

Podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení místa a času - určete druh zvýrazněného větného členu, odpovědi pište zkratkou (Po, Přs, Přjs, Pt4, Pt3, Pt7, Puč, Pum), nastavte si SELECT DIFFICULTY - Easy, ANSWER WITH - English

Otázky větných členů - spoj zkratku větného členu se správnou otázkou

Příslovečné určení příčiny a účelu - klikni na odkaz níže 

Příslovečná určení - koňské dostihy

Hrajeme si s větnými členy, větami i významovými poměry - spoj barevné kameny s nápisy vedle, můžeš získat i bonusové body, když se ti po odstranění barevného kamene spojí více kamenů stejné barvy :)

Podmět vyjádřený - určování slovních druhů v podmětu

Větná stavba - do políček pro odpověď pište - dvojčlenná, jednočlenná, ekvivalent - musíte to stihnout dříve, než asteroid spadne dolů (nastavte si SELECT DIFFICULTY - Easy, ANSWER WITH - English)

Hlavolam - místo písmen napiš slova