Pravopis -n, -nn

  
Do prázdného pole doplň podle potřeby n/nn.
kameé schody
proutěý košík
slaměý klobouk
okeí rámy
raí káva
raé brambory
raý salát
raí noviny
deí program
sloí noha
kuí stopy
skleněé dveře
postraí ulice
rostlié a živočišé tuky
účiá zbraň
bezbraý člověk
olověé závaží
zavřeá okeice
můj deík
jeho poviosti
dopraví zácpa
jeleí parohy
sluý den