Interpunkce

Přiřaď jednotlivé možnosti z pravého sloupce k těm vlevo. Po dokončení práce klikni na tlačítko KONTROLA. Pokud budeš mít nějaká pole chybně přiřazena, můžeš si je opravit.
Nebylo mu dobře, a tak zůstal doma.
Au, to mě bolí.
I když se mu zpočátku moc nechtělo, nakonec mamince s nádobím pomohl.
Můžu vám pomoci, pane?
Řekl mi, abych se vrátil domů.
Ukázala jí, jaké tričko se jí nejvíce líbí.
Ocitla se před soudem, neboť mu odmítla poskytnou první pomoc.
Do Krkonoš, tam se chystáme příští sobotu.
Dveře, na které se chystal zaklepat, se náhle otevřely.
Ten pokoj, jak se již zmínil, uklízet nebudu.
Slíbil mně, že se na tu věc se mnou nejen podívá, ale že mi i pomůže s dokončením celého projektu.
Chtěla po mně, abych jí pomohla vyplněním formuláře a abych za ni celou záležitost vyřídila na úřadě.
Chov prasat, koz a ovcí je poměrně náročný.
Jeho brýle, už dávno poškrábané, mu náhle vypadly z ruky.
Viděl jsi Prodanou nevěstu, nejznámější operu Bedřicha Smetany?
poměr důsledkový mezi dvěma VH
citoslovce
podřadicí spojka VV, VH
oslovení
VH, podřadicí spojka VV
VH, vztažné zájmeno VV
poměr příčinný mezi dvěma VH
samostatný větný člen
VHa), VV vložená, VHb)
vsuvka
VH, souřadně spojené VV s poměrem stupňovacím
VH, souřadně spojené VV s poměrem slučovacím
několikanásobný přívlastek
přívlastek volný
přístavek