Čeština hravě - slovní druhy, větné členy, pravopis, souvětí či věta jednoduchá, poznej, že to nemusí být nuda. A procvičovat můžeš sám i doma. U každého cvičení najdeš správné řešení.